fbpx
top

Jeg har fortsatt full tillit

Lederne for 13 organisasjoner har i Aftenposten 5. juli en kronikk der de uttrykker kritikk mot måten Utlendingsnemnda (UNE) arbeider på, og anbefaler at UNE reformeres.