fbpx
top

Iransk asylsøker funnet drept etter retur

13. februar i år ble den iranske asylsøkeren Esmail Yusefi sendt tilbake til Iran. 28. februar ble han funnet død i Iran, med hodeskade. Ingen kjenner årsaken

13. februar i år ble den iranske asylsøkeren Esmail Yusefi sendt tilbake til Iran. 28. februar ble han funnet død i Iran, med hodeskade. Ingen kjenner årsaken
– Vi krever at norske myndigheter umiddelbart igangsetter en undersøkelse av hva som skjedde med Yusefi, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS. – Når en iransk asylsøker blir funnet død under mystiske omstendigheter to uker etter å ha blitt returnert, er det all grunn til bekymring. Det må snarest avdekkes om dette hadde sammenheng med den asylsøknaden som ble avslått i Norge.

NOAS har gjennomgått asylsaken, og det gir grunn til bekymring. Yusefi hadde søkt asyl i Norge en gang tidligere (i 1999) og blitt deportert (i slutten av 2000). Da han kom tilbake til Norge i 2001, hevdet han å ha blitt fengslet etter den første deportasjonen.

– Asylintervjuet er sterkt preget av psykiske problemer, noe som potensielt kan skyldes at han hadde vært utsatt for forfølgelse etter den første returen. Slik intervjuet er, er det simpelthen umulig å vurdere dette. Vi oppfatter det defor som svært kritikkverdig at man ikke undersøkte saken nærmere, sier Tjessem.

Iran forblir et land med omfattende menneskerettsbrudd. – Vi mener at norske myndigheter ikke har tilstrekkelige sikkerhetsmarginer i en del av disse sakene, når man vet at en feil kan få katastrofale konsekvenser.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Morten Tjessem. Mobil: 97 08 25 41.
Fagsjef Rune Berglund Steen. Mobil: 48 15 35 26.