fbpx
top

Irak: svar på ofte stilte spørsmål

NOAS svarer på spørsmål om suspendert utreiseplikt, rett til arbeid og kutt i returstøtte.

Hvem omfattes av suspensjon av utreiseplikten til Irak?
I juni 2014 besluttet Utlendingsnemnda å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til de irakiske provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din på bakgrunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Irak. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Irakere med endelig avslag som ble henvist til internflukt i Nord-Irak (dvs. KRI-kontrollerte områdene), men som opprinnelig har flyktet fra de sentrale IS-herjede provinsene, omfattes ikke av suspensjonen.

Les mer om hva suspensjonen betyr for deg på UDIs nettside.
Les mer om suspensjonen av utreiseplikt på UNEs nettside.

Omfatter suspensjonen av utreiseplikt også personer fra Bagdad som nylig har mottatt en negativ beslutning?
I juni 2015 behandlet UNE to asylsaker fra Bagdad i stornemnd. Stornemnda kom til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Bagdad ikke er så alvorlig at det i seg selv gir krav på beskyttelse. I de to sakene har klagere fått en negativ beslutning og en ny utreisefrist. Det er flere saker med den samme problemstillingen som venter på å bli avgjort hos UNE. Utfallet i disse sakene blir mest sannsynlig det samme.

Suspensjon av utreiseplikten for den enkelte opphører hvis vedkommende får en ny beslutning av UNE som innebærer at klageren plikter å forlate riket. De som får en ny avgjørelse av UNE som innebærer at klageren plikter å returnere til Bagdad omfattes derfor ikke av den generelle suspensjonen av utreiseplikt.

Les mer om stornemndas vurdering av sikkerhetssituasjonen i Bagdad på UNEs nettside.
Les UNEs interne retningslinjer om suspensjon av utreiseplikt.

Gjelder kutt i returstøtte for irakere med suspendert utreiseplikt?
Justisdepartementet har nylig besluttet å redusere returstøtten og å avvikle returprogrammet til Irak, kjent som ‘IRRINI’. Avviklingen av IRRINI-programmet gjelder alle irakere. Fra 1. september kan alle som returnerer til Irak motta 20 000 kroner dersom de søker innen utreisefristen. Dersom de søker etter utreisefristen, kan voksne få 7 000 og barn 2 000 kroner.

Les om endringer i returstøtte for irakere på UDIs nettside.

Vil irakere med suspendert utreiseplikt få en ny utreisefrist om suspensjonen blir opphevet?
Dette spørsmålet er spesielt viktig i forhold til returstøtte. Etter UNEs interne retningslinjer må nemnda på nytt vurdere om det skal settes ny utreisefrist når suspensjonen av utreiseplikten oppheves. Det er med andre ord ingen garanti om at UNE vil faktisk sette en ny utreisefrist i alle Irak sakene med suspendert utreiseplikt.

Har personer med suspendert utreiseplikt rett til arbeid?
Etter utlendingsforskriften § 17-26 kan en utlending fortsatt gis tillatelse til å ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda «dersom vedkommende hadde gyldig tillatelse etter lovens § 94 på tidspunktet for avslaget, og vedtaket foreløpig ikke skal iverksettes.» Dette innebærer at du kan få innvilget midlertidig arbeidstillatelse hvis du kan dokumentere din identitet og hvis du hadde rett til å ta arbeid når du fikk endelig avslag.

NOAS jobber primært med spørsmål om beskyttelse. Hvis du trenger hjelp med arbeidstillatelse, kan du kontakte SEIF eller JussBuss. Begge organisasjoner tilbyr gratis rettshjelp.