fbpx
top

Innspill til Justisministeren fra NOAS, Amnesty og Norsk Folkehjep

26. oktober 2009 inviterte Justisminister Knut Storberget organisasjonene Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp og NOAS til et dialogmøte om regjeringens asylpolitikk. I den forbindelse kom organisasjonene med fellesinnspill til Storberget og hans departement. Inspillene ble overlevert også i brevform. I brevet oppfordrer organisasjonene regjeringen til å:
1. la det bli et overordnet mål å følge UNHCRs anbefalinger;
2. ikke senke kravene for opphold på humanitært grunnlag, og reversere forslaget om krav til fire års arbeid eller utdanning for familiegjenforening;
3. klargjøre hvem som skal fengsles og hvordan rettssikkerheten skal ivaretas;
4. la UNE forbli en uavhengig faglig appellinstans.
Les hele brevet her.