fbpx
top

Innsamlingsaksjonen 2016 – dette har pengene gått til

Sammen med Kristoffer Joner gikk vi i november 2016 ut med en innsamlingsaksjon som fikk mye oppmerksomhet. Totalt kom det inn over fire millioner kroner – penger som har gått til å styrke asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

Innsamlingsaksjonen i november 2016 samlet inn totalt 4.136.000 kroner. Midlene har vært til uvurderlig hjelp i NOAS’ arbeid for styrke asylsøkeres rettsikkerhet i Norge gjennom informasjon, veiledning, fri rettshjelp og politisk påvirkning.

Dette har pengene gått til:

  • Midlene fra innsamlingsaksjonen i november 2016 har gitt oss mulighet til å dekke lønnsmidler for mer enn tre saksbehandlerstillinger i to år. I 2017 utgjør det ca. 30 % av den totale saksbehandlerkapasiteten vår (vi har totalt åtte saksbehandlere i dag).
  • Midlene har gjort at vi fram til oktober i år totalt har kunnet gjennomgå sakene til 1288 personer. Av disse har vi engasjert oss i 286 saker. Vi er nødt til å prioritere saker der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken. Med en innvilgelsesprosent på samme nivå som vi har hatt de siste årene, vil det kunne innebære at nesten halvparten av sakene kan bli snudd til oppholdstillatelse.
  • Hittil i år (per 31.10.17) har totalt 99 personer – 53 voksne og 46 barn – fått opphold etter rettshjelp fra NOAS. Dette er personer som har rett til opphold i Norge, men som trengte hjelp fra NOAS til å få sine rettigheter oppfylt.
  • Midlene har også gjort det mulig for oss å gjennomføre en kartlegging av forvaltningens praksis og konsekvenser for barn på flukt etter den sterke økningen i bruk av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere. Barn som får opphold kun til fylte 18 år. Dette, og lignende arbeid, er nødvendig for å synliggjøre systematiske feil og hvilke uheldige konsekvenser kraftige innstramninger i regelverk og praksis får for sårbare grupper.

NOAS’ regnskap er offentlig, og ligger tilgjengelig hos Brønnøysundregisteret. På grunn av interessen for aksjonen i november 2016, vil vi gjennom en egen note i årets regnskap synliggjøre hvordan midlene er blitt brukt. Regnskapet gjennomgås av autorisert revisor.

Vi er utrolig takknemlige for alt engasjementet og all støtten som kom inn i fjor, ønsker å benytte anledningen til å igjen si tusen takk!

Økt behov for midler til asylsøkeres rettssikkerhet

I statsbudsjettet 2018 foreslår regjeringen å kutte tilskuddet til NOAS med 1,1 millioner kroner – dette kommer i tillegg til kuttene vi fikk i fjor. Kuttene vil være svært kritiske for asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. Siden vi er en uavhengig medlemsorganisasjon, trenger vi tilskudd og statlig støtte for å kunne levere på det nivået vi mener er nødvendig. Vi anslår at vi vil ha like mye å gjøre i 2018 som foregående år – om ikke enda mer. Derfor er kuttene regjeringen foreslår kritiske. Les mer om NOAS’ situasjon her.