fbpx
top

Innrømmer løgn for å få asyl

Råd om hva som lønner seg å si for å få oppholdstillatelse i vestlige land, selges for penger langs asylruten. Tips om hvor man bør dra og hva man bør si i asylintervju, deles både i hjemlandet og på mellomstasjoner underveis. – Hjemvendte kurdere som vi traff i de kurdiske områdene i Irak, var åpne om at de diktet opp sine asylhistorier. Grunnen til det er manglende tillit til europeiske asylmyndigheter, sier Kjersti Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo.

Hun har ledet et forskningsprosjekt om kurdisk-irakske asylsøkere. Rapporten Viewed from the other side: Media Coverage and Personal Tales of Migration in Iraqi Kurdistan, slår fast at mange hjemvendte kurdere tror at det å få asyl i Norge er et spørsmål om flaks eller uflaks.

Jon Ole Martinsen, rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), er kjent med problematikken som beskrives i rapporten.- Det som er mest frustrerende, er at man i de aller fleste tilfeller ville hatt større sjanse for å få opphold dersom man fortalte sin egentlige historie. Det er trist hvis personer med reelt beskyttelsesbehov lytter til feil hjelpere. Det er svært vanskelig å få reetablert sin troverdighet hos myndighetene dersom man blir tatt for løgn. Sånn sett har det motsatt effekt, sier Martinsen. Les hele saken i Aftenposten her