fbpx
top

Innrømmelse fra NRK

Tirsdag 5. juni hadde NRK Dagsrevyen et innslag der politiet uttalte seg svært kritisk til at asylsøkere på Trandum var blitt satt fri i forbindelse med den pågående streiken.

Innslaget åpnet med å koble nyheten om at asylsøkere ble satt fri på grunn av streiken og følgende sitat fra politiet: ”De (folk) må låse husene sine og passe på lommebøkene”, som en konsekvens av at asylsøkere ble satt fri. NOAS kontaktet NRK og etterlyste kritiske spørsmål. Nå innrømmer redaksjonssjefen i Dagsrevyen, Solveig Tvedt, at saken kunne ha vært fulgt opp på en annen måte. Særlig også fordi politiforbundets leder Arne Johannessen tok avstand fra den i ettertid, sier Tvedt i en kommentar til NOAS.

Innrømmelse fra NRK

Tirsdag 5. juni hadde NRK Dagsrevyen et innslag der politiet uttalte seg svært kritisk til at asylsøkere på Trandum var blitt satt fri i forbindelse med den pågående streiken.

Innslaget åpnet med å koble nyheten om at asylsøkere ble satt fri på grunn av streiken og følgende sitat fra politiet: ”De (folk) må låse husene sine og passe på lommebøkene”, som en konsekvens av at asylsøkere ble satt fri.

Innslaget skapte sterke reaksjoner. NOAS kontaktet NRK og etterlyste kritiske spørsmål til den polititillitsvalgtes uttalelser. NOAS reagerte på at NRK fullstendig ukritisk valgte å viderebringe en uttalelse som slo fast at det å slippe asylsøkere ut av internering ville gi økt vinningskriminalitet. Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund reagerte selv sterkt på koblingen og beklaget uforbeholdent utsagnet dagen etter.

Redaksjonssjef Solveig Tvedt i Dagsrevyen svarer NOAS at Dagsrevyens redaksjon mener utsagnet som kom i denne saken er innenfor presseetikkens rammer, men at politiets kobling mellom asylsøkeres frihet og forventet økning i vinningskriminalitet kunne vært fulgt opp på en annen måte.  

–          Vi ser også at dette er en problemstilling som er så interessant at det kunne vært riktig å få fram andre oppfatninger om saken. Særlig også fordi politiforbundets leder Arne Johannessen tok avstand fra den i ettertid, sier Tvedt i en kommentar til NOAS.

NOAS tok 6. juni uttalelsene opp med Politiets Fellesforbund i et brev hvor vi ber om et møte med forbundets medlemmer på politiets interneringsenhet på Trandum. Les brevet her.