fbpx
top

Innfallsportene registrerer ikke asylsøkere

Ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har de fleste som søker asyl i Norge, allerede et lengre eller kortere opphold i et transittland bak seg. –Men de er tilbakeholdne med å fortelle at de har vært i transitt et sted på grunn av DublinII-forordningen, sier generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem.Forordningen innebærer at asylsøknader skal behandles i det første landet asylsøkeren blir registrert i. Av fjorårets asylsøkere i Norge var nesten én av fire tidligere registrert i andre land. Andelen burde kanskje vært enda høyere. –Norge har flere asylsøkere enn innfallsporten Spania. Det viser at man ikke nødvendigvis er så veldig iherdig med å registrere asylsøkere lenger sør i Europa, sier Tjessem i NOAS.

.