fbpx
top

Ingen avklaring for kurderne fra Nord-Irak

Rundt 3000 kurdere lever i uvisshet på norske asylmottak. Utlendingsdirektoratet burde ha avgjort spørsmålet om deres fremtid innen utgangen av februar; det har blitt utsatt tidligere, og er nå igjen utsatt til en gang etter påsken.

Rundt 3000 kurdere lever i uvisshet på norske asylmottak. Utlendingsdirektoratet burde ha avgjort spørsmålet om deres fremtid innen utgangen av februar; det har blitt utsatt tidligere, og er nå igjen utsatt til en gang etter påsken.
For et år siden ble det innført en ny praksis med at kurdere fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge fikk en midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening. Tillatelsen ble gitt i påvente av en snarlig avklaring av mulighetene for retur til Nord-Irak.

De midlertidige oppholdstillatelsene har nå begynt å løpe ut. Myndighetene har hatt over ett års betenkningstid, uten å være i stand til å bestemme seg for hvordan de stiller seg til de kurdiske flyktningenes fremtid, og har nå altså igjen utsatt beslutningen.

Situasjonen i Nord-Irak kan etter NOAS’ vurdering ikke karakteriseres som forsvarlig for retur. Dagens tilsynelatende stabilitet avhenger både av at den skjøre fredsavtalen mellom KDP og PUK ikke bryter sammen, og av at styresmaktene i Bagdad ikke finner det for godt igjen å rykke inn i området. Dersom kurderne skulle bli tvangsreturnert til Nord-Irak, er NOAS bekymret for at de ett år fra nå igjen vil kunne være på flukt.