fbpx
top

Ingen automatisk fornyelse for MUFere, skjerpede krav til identitet

MUF-forskriften endres fra 1. mai 2007, og fra samme tid kan Utlendingsdirektoratet (UDI) starte forberedelsene med å behandle de sakene som har vært stilt i bero det siste året. Det gis en særskilt bestemmelse om fornyelse, og kravene til identitet skjerpes. Dersom man allerede har levert inn søknad om fornyelse av tillatelsen etter midlertidig forskrift, trenger man ikke å levere ny søknad.