fbpx
top

Informasjon til Storskog-asylsøkere med engangsvisum

Den norske regjeringen har bestemt at alle asylsøkere med engangsvisum til Russland skal få sin asylsøknad behandlet i Norge. Instruksen som kom 29. april 2016 kan du lese her.

Instruksen gjelder bare asylsøkere som oppfyller følgende krav:

  • Søkte om beskyttelse i Norge på Storskog-grensekontrollsted i 2015
  • Reiste gjennom Russland med et engangsvisum
  • Har et utgått visum (ikke gyldig visum)
  • Ikke har fått beskyttelse i et annet land

Asylsøkere som ikke selv må klage: 

UDI og UNE behandler følgende saker uten at det trenger å komme inn en klage fra asylsøkeren:

  • Saker som ennå ikke er behandlet.
  • Saker som er under klagebehandling i UDI.
  • Saker som er under behandling i UNE.

Asylsøkere som selv må klage:

Hvis du har fått endelig avslag på din asylsøknad i Norge må du selv klage på ditt vedtak.

Hvis du trenger råd eller hjelp til å klage kan du kontakte NOAS.