fbpx
top

Informasjon til kurdiske asylsøkere fra Nord-Irak

Informasjon om UDIs beslutning om å gi avslag til nord-irakere «uten beskyttelsesbehov».

Informasjon om UDIs beslutning om å gi avslag til nord-irakere «uten beskyttelsesbehov».
I går, mandag 7. mai, fattet Utlendingsdirektoratet (UDI) et vedtak som har betydning for alle irakiske asylsøkere som har fått ettårig, midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening (MUF). Svært mange asylsøkere har den senere tid ringt oss for å få informasjon, og vi vil her forsøke å redegjøre for hva UDIs vedtak faktisk innebærer.

UDIs avgjørelse

 • Irakiske asylsøkere som tidligere har fått MUF vil ikke få en ny oppholdstillatelse fra UDI. I stedet vil de motta et avslag på sin søknad om fornyet oppholdstillatelse.
 • Nye asylsøkere fra Nord-Irak som UDI ikke mener har et beskyttelsesbehov vil få avslag på sin søknad om asyl.
 • Retur til Nord-Irak

 • Det er fremdeles ikke mulig for norske myndigheter å returnere nord-irakere. Etter hva NOAS vet er det lite som tyder på at dette vil bli mulig i den nærmeste fremtid.
 • Nord-irakiske asylsøkere vil bli bedt om frivillig å returnere til Nord-Irak.
 • Arbeidstillatelse

  1. Hvis man har søkt om fornyelse senest innen oppholdstillatelsen (MUF) utløper, får man rett til opphold på samme vilkår inntil søknaden om fornyelse er avgjort. Med andre ord: Man har fortsatt rett til å arbeide.

  2. For de som har klaget på UDIs tidligere vedtak (MUF) til Utlendingsnemnda og anmodet om asyl eller ordinært opphold på humanitært grunnlag uten begrensninger, vil UDI ikke avgjøre søknaden om fornyelse før svaret fra Utlendingsnemnda foreligger.

  3. Dersom Utlendingsnemnda avslår klagen og UDI så avslår søknaden om fornyelse, kan man på nytt klage til Utlendingsnemnda (denne gang over UDIs beslutning om ikke å gi fornyelse).

  4. Dersom man får avslag av Utlendingsnemnda også i denne omgang, kan man likevel søke om midlertidig arbeidstillatelse. Et vilkår er at det ikke er tvil om identiteten.

  Som man forstår, er dette komplisert. Dette er vår beste forståelse av UDIs posisjon per i dag.

  Basisbeløp og bosetting

 • De som bor på mottak, vil fortsatt motta basisbeløpet også etter et endelig avslag i Utlendingsnemnda.
 • De som bor i kommune, kan fortsette å bo der. Derimot vil ingen flere bli bosatt i kommune.
 • Ingen vil aktivt bli returnert til mottakene.
 • Vi vil komme tilbake med mer informasjon (eventuelt rettelser) så snart det er mulig. Du kan også holde deg oppdatert på våre hjemmesider www.noas.org. For NOAS’ reaksjon på UDIs avgjørelse, se vedlagte pressemelding. Avslutningsvis vil vi gi honnør til dere alle for den tålmodighet dere har vist i en svært vanskelig situasjon. Vi beklager sterkt at utfallet er blitt som det er blitt.

  NOAS, 8. mai 2001