fbpx
top

Informasjon til asylsøkere fra Etiopia / Information for Ethiopian asylum seekers

Viktig informasjon fra NOAS til etiopiske asylsøkere som ønsker hjelp til å legge fram ny informasjon til norske myndigheter etter inngåelse av ny returavtale. / Important information for Ethiopian Asylum seekers who wish to present new information to Norwegian authorities after the new agreement on returns to Ethiopia.

 

 • Norske og etiopiske myndigheter har inngått en avtale, som gjør det mulig for norske myndigheter å sende etiopiere med avslag på asylsøknaden tilbake til Etiopia. Slike returer kan starte fra 15. mars.

 

 • Mange etiopiere med avslag på sin asylsøknad ønsker nå å få hjelp fra NOAS til å klage til UNE på avslaget før 15. mars.

 

 • På grunn av vår begrensede kapasitet er det trolig ikke mulig for NOAS å hjelpe alle etiopiere som ønsker dette innen 15. mars.

 

 • NOAS må først prioritere saker fra Etiopia som vi allerede har under behandling. Alle asylsøkere som nå har saken sin hos NOAS vil få melding fra oss før 15. mars.

 

 • Etiopiske asylsøkere kan fortsatt sende sin sak til NOAS, men NOAS kan ikke garantere at saken behandles før 15. mars.

 

 • Etiopiske asylsøkere som vil være helt sikre på at UNE mottar en ny klage i saken sin før 15. mars, må derfor selv sende denne til UNE, eller få hjelp fra andre til dette. Klagen må være på norsk eller engelsk.

 

 

 • Til de som har vært politisk aktive for etiopisk opposisjon i Norge: NOAS har laget en liste over informasjon som er viktig å ha med i en klage til UNE i slike saker. Denne kan brukes som et hjelpemiddel for de som ønsker å skrive klage selv. Dette dokumentet kan lastes ned her.

 

 • Spørsmål om behandlingen av saker på NOAS kan sendes til post@noas.org

 


English:

 • Norway and Ethiopia have recently signed a return agreement. This means that the Norwegian Government can start transferring Ethiopians with final rejection on their asylum case to Ethiopia from 15 March.
 • Many Ethiopians with final rejection on their asylum case are now seeking assistance from NOAS to complain their negative decision to UNE before 15 March.

 

 • Due to our limited capacity it will probably not be possible for NOAS to help all Ethiopians who seek our assistance before 15 March.
 • NOAS must firstly prioritize cases from Ethiopia that we already have in our system.  All Ethiopian asylum seekers who currently have their case at NOAS will hear back from us before 15 March.
 • Ethiopian asylum seekers are still welcome to send their case to NOAS, but NOAS can not guarantee that the case will be considered before 15 March.
 • Those who would like to ensure that UNE receive a new complaint in their asylum case before 15 March must therefore send this to UNE by own means, or seek help from others. The complaint should be written in Norwegian or English.
 • For those who has been politically active for Ethiopian opposition in Norway: NOAS has made a list with information it is important to include in a complaint to UNE in such cases. This could be used as a remedy for those who will write their own complaint. This document can be downloaded here.
 • Questions can be sent to post@noas.org

 

 

NOAS, februar 2012