fbpx
top

Informasjon til afghanske asylsøkere med endelig avslag

Viktig informasjon til avslåtte afghanske asylsøkere som ønsker hjelp fra NOAS.

Viktig informasjon til avslåtte afghanske asylsøkere som ønsker hjelp fra NOAS.

Asylsøkere med tilknytning til Kabul

Hvis norske myndigheter mener du har tilknytning til Kabul, kan du bli sendt dit i løpet av sommeren eller høsten. Dette gjelder personer som er født i Kabul. Det gjelder også personer som ikke er født i Kabul, men som eksempelvis har bodd i byen i en periode eller har familie der.

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, fyll ut skjemaet og send det til oss, senest innen 20. juli. Vi ber deg også sende oss kopi av alle saksdokumenter du har. Hvis du ikke har alle dokumentene, vil vi få dem fra din tidligere advokat eller fra Utlendingsdirektoratet/Utlendingsnemnda.

Dersom vi har sett på saken din før og fortalt deg at vi ikke kan gjøre noe, kan du kontakte oss igjen nå. Vi vil da se på saken din en gang til. Det er viktig at du sender de saksdokumentene du har på nytt.

Du vil få bekreftelse på at vi har fått din henvendelse. Vi vil igjen ta kontakt med deg når vi har gjennomgått saken. Det kan ta noen uker.

Du kan kontakte oss på telefon 22 36 56 60 hvis du har spørsmål.

Asylsøkere uten tilknytning til Kabul

Hvis du ikke har tilknytning til Kabul, vil du ikke bli sendt til Afghanistan i år. Hva som vil skje med deg senere, vil trolig bli bestemt av den norske regjeringen i løpet av høsten.

Vi vil arbeide politisk for at alle som er fra utrygge områder i Afghanistan skal gis oppholdstillatelse i Norge, i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

NOAS vil derimot ikke gjennomgå saken din nå. Vi må prioritere sakene til dem som skal sendes ut i år.

____________________________________________________________________

Fyll ut skjemaet og send det til NOAS, enten per faks eller post:

– Faksnummer: 22 36 56 61.

– Adresse: NOAS, Postboks 8893 Youngstorget, 0028 OSLO.

Jeg ønsker at NOAS skal se på min asylsak.

Jeg gir NOAS tillatelse til å innhente nødvendige saksdokumenter fra advokat/UDI/Utlendingsnemnda.

Navn: ________________________________

DUF: _________________________

Adresse: __________________________________________________________

Tlf.: _______________________

Min tidligere advokat: ________________________________

Signatur: ___________________________

Tid og sted: ________________________