fbpx
top

Informasjon til afghanere som ønsker å søke om familieinnvandring

Etter at Taliban tok kontroll over Afghanistan har NOAS fått mange henvendelser om familieinnvandring for afghanere. I denne nettsaken finner du informasjon om regelverket for familieinnvandring.

Denne nettsaken ble oppdatert 06.09.2021.

Informasjonen i saken gjelder deg:

  • som er afghaner og ønsker å søke om familieinnvandring med en person i Norge
  • som er i Norge og ønsker familieinnvandring med et familiemedlem som er afghaner
Reglene for familieinnvandring

Reglene for familieinnvandring er strenge, og er omtrent uendret selv om situasjonen i Afghanistan har endret seg. Det er bare personer med spesifikke familierelasjoner til personen i Norge som kan få familieinnvandring. Det er også krav om dokumentasjon på identitet og til inntekt for den som bor i Norge. Oversikt over reglene finner du på UDI sine nettsider.

UDI har gjort én endring i regelverket. De har fra 06.09.2021 midlertidig gjort det mulig for et familiemedlem i Norge (referansepersonen) å fremme søknad om familieinnvandring på vegne av sitt familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan, i stedet for at denne må reise til Pakistan og levere søknad derfra. Les mer på UDI.no.

UDI skriver at familieinnvandringssøknader fra Afghanistan vil bli behandlet fortløpende så langt det er mulig. For de aller fleste vil ventetiden likevel være lang. Normal ventetid hos UDI er for tiden ca. 20 måneder.

NOAS kan gi veiledning og rettshjelp

NOAS kan gi råd, veiledning og rettshjelp i saker om familieinnvandring. Du kan ta kontakt med oss på sikker e-post eller per telefon.

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din.

Du må sende oss:

  • Utfylt fullmakt med signatur både til den som søker (hvis det er mulig) og referanseperson (den som bor i Norge).
  • Referansepersonens vedtak om opphold (beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag)
  • Avslag på søknad om familieinnvandring

Hvis du har annen dokumentasjon og/eller informasjon som du mener er viktig for saken, kan du sende det til oss.

 

Les saken på DARI

Les mer:
  • NOAS sendte i slutten av august brev til Utlendingsdirektoratet hvor vi anmodet om endring av praksis for innlevering av familieinnvandringssøknader fra Afghanistan og om prioritering av søknader. Vi venter foreløpig på svar fra UDI.