fbpx
top

Informasjon til afghanere i Norge uten tillatelse

Informasjonen i denne saken gjelder deg som er afghaner i Norge uten oppholdstillatelse. Nettsaken er oppdatert 9. september 2021.

Informasjonen i denne saken gjelder deg som er afghaner i Norge og:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har fått vedtak om utvisning fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • av andre grunner er i Norge uten oppholdstillatelse

Etter at Taliban har tatt kontroll over landet, står Afghanistan overfor en svært usikker og uforutsigbar fremtid politisk og sikkerhetsmessig. Derfor har UDI og UNE stanset returplikten til Afghanistan frem til 31. januar 2022. Det betyr at politiet ikke vil tvangsreturnere deg til Afghanistan, og at du ikke har plikt til å returnere dit så lenge returstansen varer. Merk at suspensjonen ikke gjelder for afghanere som har fått vedtak om å returnere til et annet land enn Afghanistan, for eksempel et annet europeisk land som deltar i Dublin III-forordningen.

Returstans betyr ikke at alle personer fra Afghanistan vil få en oppholdstillatelse i Norge. Søknader om beskyttelse vurderes fortsatt individuelt.

NOAS skriver i saker fra Afghanistan nå

NOAS mener at utlendingsforvaltningen må se på sakene til alle afghanere med utreiseplikt på nytt igjen. Vi engasjerer oss derfor i aktuelle saker. Hvis du er afghaner uten lovlig opphold og befinner deg i Norge, og ønsker at vi skal vurdere din sak, ta kontakt med oss på sikker e-post eller per telefon.

Vi får mange henvendelser, og det kan ta noe tid før du får svar fra NOAS. Vi ber om forståelse for det.

Denne nettsiden oppdateres etterhvert, så følg med for ny informasjon.

 

Les saken på DARI

 

Les mer: