fbpx
top

Informasjon til enslige mindreårige som skal få asylsaken behandlet på nytt

Vi oppsummerer her viktig informasjon fra departementet om den nye behandlingen av asylsaken til en gruppe enslige mindreårige.

14. november 2017 bestemte Stortinget at det skal innføres nye «sårbarhetskriterier» i vurderingen av asylsakene til enslige mindreårige asylsøkere. Stortinget bestemte også at en gruppe enslige mindreårige asylsøkere skal få sakene sine behandlet på nytt, og at de unge ikke skal sendes ut av Norge før denne vurderingen har skjedd.

Som oppfølging av stortingsvedtaket, informerte Justis- og beredskapsdepartementet i går om endringer i utlendingsforskriften. Departementet sendte også et rundskriv til Utlendingsdirektoratet om hvordan sakene skal behandles.

Vi oppsummerer her viktig informasjon fra departementet om den nye behandlingen av asylsaken til en gruppe enslige mindreårige.

Hvem får saken behandlet på nytt?  

Barna og ungdommene som har mulighet til å få saken sin behandlet på nytt, er de som

  • fikk vedtak fra enten Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) mellom 1.oktober 2016 og 1. februar 2018, og
  • har i siste mottatte vedtak (enten dette er fra UDI eller UNE), fått tidsbegrenset oppholdstillatelse kun til fylte 18 år (jf. utlendingsforskriften § 8-8) og er henvist til internflukt i hjemlandet (jf. utlendingsloven § 28 femte ledd).

Hvordan får jeg saken behandlet på nytt?

Barna og ungdommene må selv søke UDI om å få saken behandlet på nytt. Dette må gjøres i perioden fra 1. februar til 2. mai 2018. Det vil komme mer informasjon fra UDI 1. februar om hvilket skjema som må fylles ut for å få saken behandlet på nytt, følg med på UDIs nettside.

Hva skjer om jeg befinner meg i utlandet?

Det kan søkes fra utlandet om å få saken behandlet på nytt, og du kan oppholde deg der du er fram til søknaden er ferdigbehandlet. Dersom det er behov for at du kommer til Norge i forbindelse med saksbehandlingen, vil du få beskjed. Har du fått oppholdstillatelse i et annet europeisk land, vil du ikke få saken din behandlet på nytt.  

Er jeg lovlig i Norge fram til saken er behandlet på nytt?

Dersom du tilhører gruppen som skal få saken vurdert på nytt, er du lovlig i Norge fram til 2. mai.

Får jeg advokathjelp og rett til å klage?

Du vil få gratis hjelp fra advokat før UDIs vedtak og etter et eventuelt nytt negativt vedtak fra UDI. Får du et nytt negativt vedtak fra UDI, kan du med hjelp fra advokaten klage på vedtaket.  

Får jeg representant (verge)?

Er du i Norge og er under 18 år, får du oppnevnt en representant (verge).

Får jeg dekket eventuelle reiseutgifter?

Dersom du er i utlandet og får opphold i Norge etter ny behandling av saken, vil norske myndigheter betale reiseutgiftene for reisen til Norge. Norske myndigheter betaler også reisen dersom UDI/UNE mener det er behov for at du er i Norge i forbindelse med saksbehandlingen.