fbpx
top

Ikke nok til Syria og nærområdene

Regjeringen øremerker 1,5 milliarder kroner av det humanitære budsjettet til Syria, Irak og nabolandene. NOAS er enig i at det er her den norske innsatsen kan hjelpe flest. Nettopp derfor må Stortinget ta utenriksminister Børge Brende på ordet og doble beløpet, til 3 milliarder, slik NOAS og 10 andre organisasjoner har oppfordret til.

Forslaget til bistandsbudsjett utgjør en prosent av forventet bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2016 og er på 33,6 milliarder kroner. Det totale bistandsbudsjettet foreslås økt med 575 millioner kroner. Det samlede humanitære budsjettet for 2016 foreslås satt til 4,8 milliarder kroner.

Krigen i Syria har ført til en humanitær katastrofe. Mer enn 7,5 millioner syrere er internt fordrevne og over fire millioner har flyktet til naboland. 2/3 av befolkningen i Syria trenger humanitær støtte.

– Syria-krisen forverres stadig. Det er ingen tegn til snarlig løsning. 1,5 milliarder av den humanitære innsatsen vil være øremerket Syria og nabolandene, inkludert Irak, og vi er forberedt på å øke dette ytterligere. Den foreslåtte økningen betyr en betydelig styrket innsats for den syriske befolkningen, både i Syria og i nabolandene. I tillegg vil vi fortsette arbeidet for å styrke beskyttelsen av mennesker på flukt og møte migrasjonsutfordringene rundt Middelhavet og i Europa, sier utenriksminister Børge Brende i en budsjett-kommentar.

Felles forventning om 3 milliarder
11 humanitære organisasjoner forventer at de store internasjonale utfordringene knyttet til den dramatiske utviklingen i Syria og nærområdene i større grad vil prege statsbudsjettet etter forhandlinger i Stortinget. Dette nettopp fordi det er i Syria og i nærområdene situasjonen er mest prekær – og økt innsats må komme raskt – før en ny vinter setter inn for alvor.

Se organisasjonenes forslag til statsbudsjett 2016 her.