fbpx
top

I bresjen for asylbarn

Barneombudet og 13 sentrale organisasjoner engasjerer seg for at ikke mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner skal leve på asylmottak. Norges behandling av asylbarn er i strid med FNs barnekonvensjon og norsk lov.