fbpx
top

Hvorfor velger asylsøkere å komme til Norge?

Etter at august-tallene ble lagt fram mandag, er det registrert 11.654 asylsøknader så langt i år. Ekspertene strides om årsaken til den høye tilstrømmingen av asylsøkere til Norge. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS sier dette om hva han tror er årsaken til at så mange asylsøkere nå velger Norge. – Det er ingen eksakt vitenskap dette, det går nok veldig mye på psykologi. Jeg tror det blant asylsøkere er en generell oppfatning om hvordan det er å leve i forskjellige land, og på velferd scorer jo Norge veldig høyt. Dessuten profilerer Norge seg på menneskerettigheter internasjonalt. Dette er forhold jeg tror virker inn, men som opplagt ligger utenfor asylpolitikken, sier Morten Tjessem til Nettavisen.

.