fbpx
top

Hvem skal motta Annette Thommessens minnepris i 2015?

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker forslag til kandidater til Annette Thommessens minnepris, innen fredag 27. mars.
 
Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minneprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Fondets formål er å stimulere til aktiviteter som skaper forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer som gjennom søknad eller på annen måte har presenterer et prosjekt som faller innenfor fondets formål.
 
I fjor ble det utdelt hederspriser til nestleder Anne Merete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres personlige initiativ til møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne etter de tragiske drapene på Valdresekspressen. Stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande mottok en hederspris for at de over flere år vist et sterkt personlig engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. I 2013 gikk prisen til de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage.

Les mer om minneprisen og tidligere prisvinnere her.

Nå trenger vi dine innspill til hvem som skal motta Annette Thommessens minnepris i 2015! Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til ragnhild.lero@noas.org innen fredag 27.mars

Ta kontakt med Ragnhild Lerø eller generalsekretær Ann-Magrit Austenå, ama@noas.org, dersom du har spørsmål knyttet til minneprisen. Prisutdelingen vil skje i forbindelse med NOAS’ generalforsamling 20.mai.