fbpx
top

Hvem skal motta Annette Thommessens minnepris i 2014?

Styret i Annette Thommessens minnefond ønsker forslag til kandidater til Annette Thommessens minnepris. Frist for nominasjoner er 24. mars.

Fondets formål er å stimulere til aktiviteter som skaper forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer som gjennom søknad eller på annen måte har presenterer et prosjekt som faller innenfor fondets formål.

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minneprisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

I fjor ble prisen tildelt de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage.

Nå trenger vi dine innspill til hvem som skal motta Annette Thommessens minnepris i 2014! Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til ragnhild.lero(a)noas.org innen 24.mars.

Ta kontakt med Ragnhild Lerø eller generalsekretær Ann-Magrit Austenå, ama(a)noas.org, dersom du har spørsmål knyttet til dette. Prisutdelingen vil skje i forbindelse med NOAS’ generalforsamling 20.mai.

Med vennlig hilsen

Styret i Annette Thommessens minnefond