fbpx
top

Hvem fortjener Annette Thommessens Hederspris for 2017?

Annette A. Thommessen engasjerte seg for rettferdighet og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger – og for en åpen og fordomsfri debatt om asyl- og flyktningpolitikk.

Hun etablerte NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere i 1984 og ledet organisasjonen fram til hun døde i 1994.

I samarbeid med NOAS utlyser Annette Thommesens Minnefond hvert år ut en pris i Annette Thommessens navn. Fondets formål er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge.

Fondet deler årlig ut en pris til en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål.

Hvem bør i år få heder for et viktig arbeid for asylsøkere og flyktninger?

Forslag på kandidater, med begrunnelse, sendes til ragnhild.lero@noas.org

Frist: mandag 24. april kl. 10.00.

Les mer om minneprisen og tidligere prisvinnere her.

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ragnhild Lerø eller generalsekretær Ann-Magrit Austenå: ama@noas.org dersom du har spørsmål knyttet til minneprisen.

Hedersprisen er et diplom som deles ut i forkant av NOAS’ generalforsamling 30. mai.

Priser i Annette Thommessens navn har tidligere blitt tildelt:

  • 2016: Refugees Welcome for deres innsats for asylsøkere som kom til Norge sommeren og høsten 2015. Lege Reidun Brunvatne for sitt livslange arbeid for flyktningers og asylsøkeres psykiske helse.
  • 2015: Mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter.
  • 2014: Nestleder Anne Merete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres personlige initiativ til møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne etter de tragiske drapene på Valdresekspressen.