fbpx
top

Hva legger UDI til grunn?

Informasjonssjef Frode Forfang i UDI lar være å berøre sentrale flyktningrettslige prinsipper i sin replikk i Dagbladet sist fredag.

Informasjonssjef Frode Forfang i UDI lar være å berøre sentrale flyktningrettslige prinsipper i sin replikk i Dagbladet sist fredag.
Uavhengig hva man måtte mene om asylsøkere med SLA-bakgrunn, har alle rett til å søke beskyttelse fra forfølgelse. Dagbladet kan meget vel på lederplass i september mene at Norge ikke bør være en trygg havn for personer som har forrådt sine egne i Libanon, og det kan godt være et journalistisk poeng. Utlendingsdirektoratet har derimot som oppgave å forholde seg til norske og internasjonale forpliktelser overfor flyktninger.

Når Forfang ikke finner grunn til å nevne annet enn at UDI er på linje med Dagbladets lederartikkel om dette temaet fra sist høst, skaper dette et inntrykk av at han ikke er klar over at det i henhold til Flyktningkonvensjonen er satt opp helt konkrete utelukkelsesklausuler for hvem som kan nektes beskyttelse. Vi tenker særlig på personer som har begått alvorlige forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og lignende. At man eventuelt ønsker å utestenge en flyktning fra beskyttelse på grunn av slike handlinger, er rimelig, men innebærer en individuell vurdering av den enkelte flyktning. Derimot er det i strid med grunnleggende prinsipper når UDI gir inntrykk av å støtte Dagbladets diskvalifiserende vurdering av en hel gruppe flyktninger.

Dagbladet kan og bør la politiske betraktninger komme til uttrykk i sine ledere, men UDI bør i den offentlige debatten ikke etterlate et inntrykk av at de ikke forholder seg til internasjonal rett.

Av Morten Tjessem, fung. generalsekretær, NOAS