fbpx
top

Hva kan du gjøre for flyktningene?

Lurer du på hva du kan gjøre for å forbedre flyktningers situasjon? Her er en veiviser med konkrete tips til hva du som enkeltperson kan bidra med.

 1. Stem på et parti som ønsker flyktninger velkommen

Gode politiske løsninger er avgjørende for flyktningers og asylsøkeres situasjon. Hvis du er opptatt av å forbedre forholdene for flyktninger, er det viktig at du stemmer på et parti som ønsker å bosette flyktninger og bistå asylsøkere og flyktninger både i Norge og resten av verden. Fortell politikere at du er opptatt av flyktningers situasjon.

 1. Bli frivillig

En rekke aktører organiserer frivillige aktiviteter for flyktninger og asylsøkere. Det trengs frivillig bistand både i ankomstfasen, og ikke minst i integreringsfasen.

Redd Barna organiserer aktiviteter for barn og ungdom i mottak og i familier som har fått oppholdstillatelse i Norge.

Gjennom Røde Kors kan du være flyktningguide og hjelpe flyktninger til å bli inkludert i lokalsamfunnet. Folk i Oslo kan bidra til språkopplæring gjennom norskhjelpen. Personer med helsefaglig bakgrunn kan jobbe frivillig på Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo.

Norsk Folkehjelp har ordningen folkevenn, hvor du kan bidra til inkludering gjennom aktiviteter og samhandling med flyktninger og asylsøkere.

Kom Inn – lær norsk rundt middagsbordet er et nystartet initiativ hvor personer i Oslo som snakker norsk inviterer folk som lærer språket på middag. Etter å ha fylt ut et skjema, blir du koblet med personer som kan passe.

Facebookgruppen Welcome to Norway har i løpet av kort tid fått over 10 000 medlemmer. Gruppen organiserer blant annet matutdeling for de nyankomne asylsøkerne ved Politiets utlendingsenhets lokaler på Tøyen i Oslo. Her finnes også mye informasjon om hvordan du kan bistå flyktninger på andre måter.

I tillegg finnes mange lokale initiativer, for eksempel kvinnegrupper eller språkopplæring i regi av bibliotek, frivilligsentraler og andre. Sjekk ut hva som finnes i din kommune. Og hvis det ikke finnes, kan du kanskje starte det opp?

 1. Bli verge eller representant for enslige mindreårige asylsøkere

Mange av dem som kommer til Norge som asylsøkere nå, er barn som kommer uten voksne omsorgspersoner. Det er derfor behov for flere verger og representanter som kan bistå disse barna og ungdommene. Representanter bistår de enslige asylsøkerbarna i ankomstfasen, mens verger bistår dem som har fått oppholdstillatelse.

 1. Oppsøk flyktninger i nærmiljøet ditt
 • Ta kontakt med flyktninger du møter på arrangementer, på butikken, i gata. Hils og spør hvordan det går. Den enkle kontakter er viktig for å vise flyktninger at de er velkomne og at folk ønsker å bli kjent med dem. Inviter gjerne på kaffe, og takk ja om du blir invitert til dem.
 • Tilby hjelp til å skrive jobbsøknader eller fylle ut andre søknader eller skjemaer. Bistand til nettbank, e-post og lignende kommer ofte også godt med. Hjelp til innkjøp kan være bra når en er ny og ikke vet hvor noe er.
 • Skal du ansette noen? Mange flyktninger trenger jobb! Eller kan du tilby en praksisplass? Det er viktig både for å lære norsk og få arbeidserfaring fra Norge.
 • Vis foreldre hvordan de kan arrangere barnebursdag. Hjelp å lage invitasjoner og bake kake, og forklar hvordan bursdager foregår. Forklar flyktningforeldre hva bursdagfeiring er når de blir invitert i selskap hos andre.
 • Leksehjelp kan være en god idé. Mange foreldre strever med det siden de ikke snakker godt norsk selv.
 • Skyssordninger kan være viktig for familier som bor mindre sentralt. Tilby deg å frakte barn til fotballtrening eller andre fritidsaktiviteter, eller kjøring til gudstjenester eller offentlige arrangementer.
 • Hvis du kjenner familien, kan du tilby å være barnevakt, så de voksne kan delta på foreldremøter og arrangementer i lokalmiljøet.
 • Er du fotballtrener i et idrettslag? Mange unge voksne flyktninger liker å spille fotball. Kanskje en ung flyktning kan bidra som hjelpetrener e.l. på laget ditt? Det er en fin måte å komme i kontakt med andre og snakke norsk, og mange vil være veldig glade for muligheten til å bidra. Barnløse flyktninger har færre naturlige innganger til lokalsamfunnet enn dem som har barn, så inkludering av dem er ekstra verdifullt.
 • Ta kontakt med flyktningtjenesten der du bor og spør om det finnes flyktninger som kan trenge en kompis eller en slags velkommen-til-oss-fadder – eller om de har behov for andre tjenester.
 1. Bidra med mat og klær

Beboere i asylmottak får lite økonomisk støtte og har ikke alltid råd til å kjøpe det de trenger for å leve aktive liv i Norge. Klær, sko, leker, sportsutstyr og lignende blir ofte godt mottatt. Ta kontakt med ditt lokale mottak for å høre hva de har behov for der. Kontaktinformasjon til asylmottakene finner du her.

Refstad transittmottak tar imot mange av de nyankomne asylsøkerne. På grunn av store ankomster, blir kapasiteten der nå utvidet. De har en ordning hvor det samles inn donerte klær og leker. Henvendelser om bistand kan rettes til resepsjonen på tlf. 22 15 50 51.

 1. Gi penger til en organisasjon som bistår flyktninger

Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og CARE er blant organisasjonene som bistår flyktninger i og utenfor Europa. Støtt arbeidet deres for å forbedre flyktningenes situasjon.

NOAS tilbyr gratis informasjon og rettshjelp til asylsøkere som har fått avslag. Vi sender inn klageskriv i saker hvor det har skjedd feil eller det framkommer ny, vesentlig informasjon. Støtt arbeidet for å sikre asylsøkere og flyktningers rettssikkerhet og for å hindre at flyktninger med beskyttelsesbehov sendes ut av landet.