fbpx
top

– Håper ingen tar Hagens forslag alvorlig

I sin nye bok tar tidligere Frp-leder Carl I. Hagen til orde for å overlate asylsøkere til frivillige. På spørsmål om hvordan de skal kunne greie seg materielt, skal asylsøkerne bare få overlevert en liste med adresse og telefonnummer til privatfinansierte veldedige organisasjoner. Han vil ha et system der myndighetene bare er ansvarlig for den formelle behandlingen av søknaden, mens oppholdet dekkes gjennom frivillige gaver. Sylo Taraku i Norsk Organisasjon for Asylsøkere reagerer på at Fremskrittsparti-politikeren foreslår en asylpraksis som tilsvarer land der Norge har kritisert forholdene for asylsøkere. – Dette håper jeg ingen tar alvorlig. Det ville også stride mot folks rettferdighetsfølelse. Selv de som ønsker en sterk begrensing av innvandrere til Norge tror jeg er opptatt av at folk behandles skikkelig og at ikke kvinner og barn må bo på gata under vanskelige forhold.

asfasasfas