fbpx
top

Høykommissærens uavhengighet

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har vist til at det eksisterer en avtale mellom den norske regjeringen og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om at en eventuell offentlig kritikk av norsk asylpolitikk skal tas opp med regjeringen først.