fbpx
top

Høyesterett parkerer FN

Rettferdigheten tapte da Høyesterett ga staten medhold i Farida-saken 3. februar.

NOAS og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har vært partshjelp i Farida-saken. Sammen ville vi bidra til at Høyesterett kom frem til et resultat i tråd med våre forpliktelser etter flyktningkonvensjonen og en bedring av rettssikkerheten til asylsøkere.

−Vi er veldig skuffet over dommen i Farida-saken, som er en viktig prinsipiell sak. En seier hadde betydd mye for flyktningers rettsstilling i Norge, sier NOAS’ styreleder Kai Eide.

NOAS mener at Norge brøt FNs flyktningkonvensjon og at Utlendingsnemnda (UNE) tok seg urettmessig til rette i saken.

−Samtidig som Norge i Sikkerhetsrådet forventer at alle land skal lytte til FN, så har statens prosessfullmektige vunnet frem i Høyesterett med sine anførsler som er i strid med anbefalingene fra UNHCR, sier Eide.

Hva tok Høyesterett stilling til?

Norge anså provinsen Jaghori, der familien kommer fra, for å være utrygg og henviste dem til internflukt til Kabul – som Norge mener er trygt. Ifølge UNHCR skal internflukt kun brukes i en ordinær asylvurdering og ikke i saker som gjelder opphør av flyktningstatus.

Dessverre har Høyesterett ikke lagt avgjørende vekt på UNHCRs tolkning av flyktningkonvensjonen hva gjelder internflukt, slik at Høyesterett nå åpner for at internflukt kan brukes ved opphør, særlig dersom det er personlige forhold hos utlendingen som kan medføre opphør.

  • UNE sin behandling av saken

Utlendingsnemnda (UNE) fattet i 2018 et nytt vedtak med nye momenter og så bort fra avgjørelser i tre rettsinstanser. Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om det var tidspunktet UNE fattet vedtak i saken som skal legges til grunn eller når familien ble returnert i 2015. Høyesterett mener at det er situasjonen på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn for vurderingen – det vil si vedtakstidspunktet i mai 2018.

Med dette resultatet fikk staten medhold i alle sine anførsler.

Faktaboks

  • I 2015 ble Farida (15) og moren Noora sendt fra Dokka til Kabul i Afghanistan.
  • Familien hadde tidligere fått flyktningstatus i Norge, men denne ble trukket tilbake og familien ble henvist til såkalt internflukt.
  • Farida vant frem i Høyesterett mars 2018 etter å ha vunnet både i tingretten og lagmannsretten, men UNE fattet nytt avslag mai 2018.
  • UNEs vedtak mai 2018 har senere blitt prøvd i tingretten, lagmannsretten og nå Høyesterett
  • Advokatfirmaet Wiersholm har representert NOAS i Høyesterett.