fbpx
top

Helsesenteret har drop-in

Helsesenteret for papirløse har stengt store deler av tilbudet men opprettholder et lite tilbud under drop-in dagene med sykepleier i bakgården.

Annen helsehjelp prøver helsesenteret å møte via lege på bakvakts telefon, legevakt og frivillig nettverk. Men de kan langt i fra gjøre alt pasientene trenger.

En lege fra Oslo kommune kan ta imot pasienter en dag i uken.