fbpx
top

Hellas dømt for fengselsforhold

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt Hellas for brudd på artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for umenneskelig behandling av en asylsøker fra Sudan.

Ismail Alfateh Horshill (29) kom til Hellas i 2010 uten gyldige reisedokumenter. Som regimekritisk studentaktivist hadde han tre ganger blitt fengslet og utsatt for tortur i Sudan. I mai 2011 oppsøkte han selv gresk politi, for å søke om beskyttelse i Hellas. I stedet ble han holdt fengslet under umenneskelige forhold på to politistasjoner i totalt 15 dager .

Menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderte 1. august enstemmig med dom mot greske myndigheters brudd med retten til frihet fra umenneskelig behandling. EMD viste til at Horshill ble holdt fengslet i en overfylt celle, uten dagslys, var uten tilgang på dusj og uten mulighet til å bevege seg utendørs store deler av fengslingen. EMD viser også til at fengslingen er i strid med gresk lov, som ikke åpner for slik fengsling av asylsøkere. Fengsling på politistasjon kan bare brukes overfor varetektsfengslede i forbindelse med overføring til regulært fengsel.

Pressemelding fra EMD kan leses her: Judgment Horshill v. Greece Detention in police stations considered degrading treatment (PDF)