fbpx
top

Hederspris for journalistikk om mennesker på flukt

Annette Thommessens hederspris 2019 går i dag til tre journalister: Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og Nilas Johnsen.

Styret i Annette Thommessens minnefond viser til den polariserte debatten om mennesker på flukt, og vil framheve betydningen av god journalistikk som grunnlag for en opplyst offentlig samtale om utfordringer og løsninger.

Informasjon om hva som driver mennesker på flukt, hvem de er og hva som møter dem i Norge, er avgjørende forutsetning for forståelse og best mulige løsninger. I en situasjon hvor vi lett mistenkeliggjør i stedet for å forstå, er kunnskapsbasert, etterrettelig journalistikk viktigere enn noen gang, sier Kai Eide, styreleder i Minnefondet.

Prisutdelingen skjer på et åpent arrangement tirsdag 28. mai kl.18 i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Formålet for Annette Thommesens minnefond, er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge.

I styrets begrunnelse for pristildelingen, fremheves at i en tid hvor de store utfordringene er internasjonale og krever flernasjonale løsninger, trapper store redaksjoner ned antallet korrespondenter og egen internasjonal dekning. Arbeid som utføres av kompetente og engasjerte frilansere, stringere og gjennom reportasjeprosjekter blir desto viktigere for å sikre en best mulig opplyst, offentlig samtale om internasjonale utfordringer som situasjonen for flyktninger og internt fordrevne.

Styret peker på fraværet av mediedekning av konfliktsituasjoner som ikke lenger er akutte, flyktningsituasjoner som blir permanente og asylsøkere som ikke lenger kommer til vårt land. Stengte grenser og EU-Tyrkia-avtalen gjør at langt færre asylsøkere kommer til Europa og videre til Norge. I denne situasjonen er det et stort behov for journalistikk om de faktiske forhold som driver mennesker på flukt, hva mange opplever av utnytting og overgrep underveis, og hvilke umulige situasjoner mange flyktninger strander i.

– Skal Norge og norsk offentlighet forstå hva som driver mennesker på flukt, må flyktninger selv få slippe til og fortelle oss sine historier, sier Kai Eide.

Han legger til at kunnskap om konflikters årsaker og drivere er et avgjørende grunnlag for at norsk politisk debatt skal kunne bidra til konstruktive, mer varige internasjonale løsninger.

– Målet må være å bidra til løsninger som gir mennesker på flukt tilgang til trygghet, mulighet til å starte på nytt og å ta ansvar for seg selv gjennom arbeid og utdanning. Skal vi klare det, må vi ha kunnskap om utviklingen i konfliktområder og i konfliktenes nærområder, vi må vite hvem som er aktører i kamp om makt og ressurser og hvem som tjener på at mennesker drives på flukt. Det er nettopp dette dyktige journalister og god journalistikk kan bidra til, sier Eide.

Med årets hederspris ønsker styret i Annette Thommessens Minnefond å markere hvilket viktig samfunnsoppdrag de tre journalistene utfører, ved å opplyse norsk offentlighet om forhold som bidrar til flukt, formidle flyktningenes egne historier, og vise oss konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt.

Om prisvinnerne:

Anders Sømme Hammer er frilans reporter og forfatter. Han har i reportasjer og dokumentarer på NRK fortalt om krigføring, konflikt og konsekvenser av vestlig, militær tilstedeværelse i Afghanistan. Hans bøker har fortalt andre historier om Norges krigføring i Afghanistan enn den offisielle om bidrag til demokrati og likestilling.  Han har formidlet enkeltpersoners historier; om en ung afghansk kvinnes kamp for å få spille fotball og unge, syriske Ranias flukt til Østerrike. I vinter kom hans dokumentar om tre unge afghanske asylsøkere, som alle fikk avslag på søknad om beskyttelse i Norge, og deres situasjon etter tvangsretur og forsøk på tvangsretur fra Norge.

Maren Sæbø er frilanser og skriver fast for Dagsavisen. Hun har i flere år vært en av landets best informerte journalister om politiske og økonomiske prosesser som bidrar til ustabilitet, konflikt og flukt på det afrikanske kontinentet. Hun er en modig, kunnskapsrik og markant stemme i den norske utenriksjournalistikken generelt og fra det afrikanske kontinentet spesielt. I juli 2016 dro hun for egen risiko, med reisestøtte fra Fritt Ord, til Juba som eneste norske journalist for å dekke 5-årsfeiringen av Sør-Sudans selvstendighet. Hun havnet midt i en borgerkrigsliknende situasjon med intense kamper, og måtte evakueres ut av landet med bistand fra Norsk Folkehjelp.

Nilas Johnsen er journalist i VG, og har over lang tid dokumentert situasjonen for asylsøkere i Norge og konsekvenser av politikk og innstramminger. De seinere årene har han hatt base i Tyrkia, og har formidlet historiene til syriske flyktninger i landet. I fjor kom han med boken Erdogan – Tyrkias nye sultan. Den omhandler Tyrkias president og det eneveldige regimet som fengsler flest journalister i verden, slår hardt ned på rettighetsforkjempere og advokater, og setter munnkurv på internasjonale organisasjoner som arbeider blant flyktningene i Tyrkia.

Medieomtale av prisutdelingen:

https://www.dagsavisen.no/kultur/vi-gjor-ikke-jobben-var-om-vi-ikke-er-folelsesmessig-motivert-1.1530251?paywall=true?paywall=expired

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2GjWAq/hederspris-til-vg-journalist

https://journalisten.no/anders-somme-hammer-anette-thommessens-hederspris-maren-saebo/maren-saebo-nilas-johnsen-og-anders-somme-hammer-hedres-for-sin-journalistikk-om-mennesker-pa-flukt/364978