fbpx
top

Hårreisende sex-salg

Dagbladet skriver i dag om asylmottaket på Hvalstad i Asker, der de ansatte hittil i år har sendt 8 bekymringsmeldinger til politi, UDI og barnevernet om barn som selger sex. Fungerende generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku, er opprørt. – Det er hårreisende å høre at barn blir utnyttet på en så kynisk måte i prostitusjonshandelen. Det er viktig med informasjon til publikum, og spesielt til sexkjøpere, om at også barn blir utnyttet i prostitusjonshandelen, og at det er forbudt å kjøpe sex av personer under 18 år.