fbpx
top

Halvveis til en million til rettshjelp

I sommer startet en rettshjelpsdugnad for å gi alle de lengeværende barna like muligheter til å prøve saken sin på nytt. Rettshjelpsarbeidet er godt i gang og vi er nå halvveis mot målet om å skaffe en million kroner!

Bakgrunnen for dugnaden er at regjeringen innfører nye regler for lengeværende barn, men ikke tar ansvar for at de aktuelle familiene får informasjon eller nødvendig juridisk bistand. I juli i år ble det innført en engangsløsning som gjelder for noen av de lengeværende barna. Regjeringen har varslet at nye varige regler for lengeværende barn skal tre i kraft i løpet av kort tid. Familiene som omfattes har stort behov for informasjon om kriteriene i regelverket, veiledning om hvilke opplysninger som er relevante og hvilken dokumentasjon de må skaffe, og bistand til å utforme juridisk argumentasjon. Gjennom rettshjelpsdugnaden får alle familier med lengeværende barn tilbud om slik rettshjelp fra NOAS og noen advokater.

NOAS har gått aktivt ut med informasjon om rettshjelpsduganden med mål om å gi rettshjelp til alle lengeværende barn. Vi har nå registrert omtrent 200 saker med lengeværende barn. Det har i tillegg vært to-tre familier i uka som har tatt kontakt med NOAS etter at politiet har hentet dem til utlendingsinternatet Trandum for iverksettelse av tvangsretur. Disse sakene har naturlig nok blitt prioritert og vi har sendt inn flere omgjøringsbegjæringer til Utlendingsnemnda (UNE) i slike saker. I flere tilfeller har UNE da stoppet returen i siste liten og gitt familien tillatelse til å oppholde seg i Norge fram til saken er vurdert på nytt.

Det kommer stadig inn flere saker til rettshjelpsdugnaden. ​​Behovet for dugnadsinnsatsen bekreftes av de positive svarene vi har fått i flere saker.

Parallelt med saksbehandlingen jobber NOAS også aktivt overfor politikere, myndigheter og offentligheten for å sikre varige endringer og forbedringer i regelverket som omhandler de lengeværende barna.

Tusen takk til alle som har støttet dugnaden så langt! Midler er kommet inn fra private givere, organisasjoner, menigheter, foreninger og forbund. Til sammen har rettshjelpsdugnaden nå fått inn 556 284 kroner, hvorav 37 300 er kommet inn via sms-tjenesten NOASBARN til 2160.

Les mer om rettshjelpsdugnaden her.