fbpx
top

Guterres og Malmström oppfordrer til å ta imot flere syriske flyktninger

FNs høykommissær for flyktninger António Guterres og EU-kommissær Cecilia Malmström oppfordrer stater til å ta imot flere syriske flyktninger. Norske myndigheter deltar fredag 27. juni på toppnivå-møte i Geneve om syriske flyktninger i regi av Guterres.

FNs høykomissær har bedt det internasjonale samfunn ta imot minst 30.000 overføringsflyktninger fra Syrias naboland innen utgangen av 2014. EUs 28 medlemsstater har så langt forpliktet seg til å ta 26.000 flyktninger. Tyskland alene står for 20.000. Det er Guterres ambisjon at flere stater i møtet fredag vil forplikte seg til å ta et større antall overføringsflyktninger. UNHCR’s ambisjon er forpliktende avtaler for til sammen 100.000 overføringsflyktninger fra Syria innen utgangen av 2016.

Kommissær Malmström, som er ansvarlig for asyl- og flyktningspørsmål i EU, vil innlede på møtet fredag. Hun støtter Guterres oppfordring til statene om både å ta flere overføringsflyktninger og å åpne for midlertidig opphold på humanitært grunnlag, familieinnvandring for andre familiemedlemmer enn bare kjernefamilien og andre tiltak som gir syriske flyktninger enklere tilgang til Europa.

Les mer om Guterres initiativ og Malmströms respons her:  letter exchange between Commissioner Malmström and UNHCR.