fbpx
top

– Gullgruve for lokalsamfunn

I en nylig utgitt rapport fra Norsk Institutt for By- og Regionsforskning (NIBR), «Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge», studeres årsaker til hvorfor integreringsarbeid i kommunene lykkes eller mislykkes. Kompetansesenteret for Distriktsutvkling gir i en reportasje fra Volda et eksempel på betydningen av lokal tilrettelegging i denne type arbeid.

dfdfh