fbpx
top

Gulati feilinformerer

Statssekretær Himanshu Gulati i Justisdepartementet feilinformerer om lengeværende asylbarn. Det er ikke riktig at lengeværende barn som tvangsreturneres til Afghanistan etter mange år i Norge, har saker som er «avgjort».

I et intervju med NRK Dagsrevyen tirsdag 23. september sier Gulati at lengeværende barn fra Afghanistan kan sendes ut fordi de har fått sine saker behandlet og avgjort. Gulati hevder det uansett ikke ville spille noen rolle for disse barna at det pågår et sluttarbeid med bestemmelser som bedre vil ivareta hensynet til barnas beste i utlendingsloven. NOAS mener Gulati enten bevisst eller ubevisst desinformerer.

– Det er enten grovt misvisende eller skremmende kunnskapsløst av statssekretær Himnshu Gulati å framstille det som om tvangsutsending av lengeværende barn skjer fordi barnas saker er behandlet og avgjort, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Situasjonen til de afghanske barnefamiliene som nå sendes ut av landet, er at foreldrene har fått behandlet sin søknad om beskyttelse. Etter at foreldrene har fått avslag har de likevel, av ulike grunner, blitt værende i Norge. Dermed vokser barna opp i Norge, snakker norsk og integreres i sine lokalsamfunn. Selv om foreldrene oppholder seg ulovlig i Norge og ikke har rett til å ta utdanning eller arbeid, går barna i norsk skole, deltar i lokale fritidsaktiviteter og etablerer sterk tilknytning til Norge.

Regjeringen har slått fast at hensynet til de lengeværende barnas beste skal tillegges større vekt. En regelendring som skal sikre dette har akkurat vært på høring. I asylavtalen med Venstre og KrF har Frp og Høyre akseptert at det skal legges mer vekt på lengeværende barns tilknytning til Norge, og at  terskelen for opphold skal senkes.

Gulati mot bedre vitende
Når Gulati framstiller det som disse barnas saker er behandlet og avgjort, snakker han mot bedre vitende. Det som er behandlet og avgjort, er at foreldrene ikke får beskyttelse i Norge. Det som ikke er avgjort, er om norske myndigheter skal gi barna opphold på grunnlag av barnas egen situasjon og tilknytning til Norge. Vurderingen av asylopphold på grunnlag av voksnes behov for beskyttelse og vurderingen av opphold for barn på grunnlag av barnas tilknytning til riket, er to ulike vurderinger hos norske utlendingsmyndigheter.

Barn får ikke prøve sin sak
De barna som regjeringen nå sender ut av Norge, får ikke mulighet til å få prøvet sin sak om opphold etter det nye regelverket som regjeringen har varslet at den vil innføre. Familiene sendes ut med tvang, selv om flere av dem har bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år og har minst ett års skolegang – det vil si en tilknytning som etter tidligere praksis har vært tilstrekkelig til å få opphold. Samtidig som Justisdepartementet sluttfører arbeidet med ordlyden i en ny varig bestemmelse for å bedre ivareta hensynet til barnas beste, intensiveres utsendingen av lengeværende barn. Dette er ikke i tråd med forpliktelsene i regjeringsavtalen med KrF og Venstre.