fbpx
top

Gresk sivilsamfunn trenger vår støtte: Flukten fra krig og konflikt fortsetter, mens grensene stenges i Europa. Hva er konsekvensene i Hellas?

NOAS inviterer til Kulturhuset på Youngstorget hvor du vil få høre om asylsituasjonen ved Europas yttergrense i sør. Vi får besøk av den greske rettshjelpsorganisasjonen Aitima, som sammen med representanter for norske myndigheter og organisasjoner forteller om situasjonen for asylsøkere og flyktninger i Hellas.

Kulturhuset, Youngstorget 3, onsdag 2. desember kl. 15 – 18 

Norge er ansvarlig for Schengens yttergrense i nord. Etter kraftig økning i ankomstene over Storskog i høst, har Stortinget vedtatt innstramminger i asylpolitikken og gjeninnført grensekontroll. Det samme skjer i flere land i Europa.

Mennesker fortsetter likevel å flykte fra krig og konflikter i land som Syria, Irak og Afghanistan. På grensen mellom Hellas og Makedonia holdes tusener av flyktninger og migranter tilbake og det bygges murer og gjerder for å hindre asylsøkere i å få tilgang videre i Europa. Polen og andre stater i Øst-Europa nekter å delta i et felles europeisk ansvar for asylsøkere og flyktninger.

Hittil i år har om lag 700 000 flyktninger kommet til Europa via Hellas. Mange av disse har reist videre nordover. Mange har imidlertid også strandet i Hellas på grunn av stengte grenseoverganger og bare 1,4 prosent har søkt om asyl i landet. Landet opplever fortsatt økonomisk krise og i flere år har Hellas manglet et fungerende mottaksapparat.

Hva er konsekvensene i et kriserammet Hellas når vinteren kommer og resten av Europa kappes om hvem som kan ta færrest flyktninger? Hvordan er situasjonen for greske organisasjoner som hjelper flyktningene i landet?

Program:

(med forbehold om endringer)

Kl. 15 – 16.20:

Musikalsk innslag ved Ira Konstantinidis

  • Spyros Rizakos fra Aitima – Situasjonen for asylsøkere i Hellas
  • André Møkkelgjerd fra FNs høykommissær for flyktninger – Flyktningsituasjonen i Middelhavet og Hellas
  • Tom Korneliussen fra Kripos – Frontex-operasjonen Poseidon. Norge deltar med redningsskøyta «Peter Henry von Koss» ved Mytilini, Lesvos.
  • Anita Fjeldsæter fra UDI – Situasjonen i mottaket Moria på Lesvos, mottak støttet med norske EØS-midler

Musikalsk innslag ved Nabi Dilnawas

16.30 – 18:00:

  • Spyros Rizakos fra Aitima – Utfordringer for gresk sivilsamfunn når vinteren kommer og andre europeiske land stenger grensene for asylsøkere og flyktninger.
  • Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet – organisasjon som har sendt over 300 frivillige til Hellas i høst
  • Grete Herlofson fra Norske Kvinners Sanitetsforening – om egne erfaringer fra Lesvos
  • Ellisiv Flack – journalist som har laget film om flyktningsituasjonen på Kos
  • Usman Bashir – barnevernspedagog som jobber med enslige mindreårige asylsøkere som har reist via Hellas

Støtt Aitimas arbeid gjennom vinteren – gi et adventsbidrag til NOAS’ søsterorganisasjon i Hellas. Gi 100,- kroner ved å sende «Hellas» til 2160 eller bidra på konto 60110544092, merket Hellas. Alle bidrag merket Hellas går uavkortet til Aitimas arbeid.

Takk til Kulturhuset som har åpnet lokalene sine til arrangementet.