fbpx
top

Gratulerer med dagen!

8. mars 2014 er det ikke bare Kvinnedagen. Det er i dag akkurat 30 år siden NOAS ble stiftet av Annette Thommessen.

I 1984 var asylsøkere et nærmest ukjent fenomen i Norge. Dette endret seg i 1985 da NOAS, godt hjulpet av norsk presse, bidro til at norske myndigheter hentet tilbake seks iranske asylsøkere fra Tyrkia. Iranerne hadde blitt sendt til Tyrkia uten at deres søknader var individuelt behandlet i Norge, og de var i fare i Tyrkia fordi de risikerte å bli sendt derfra til Iran. Dette var et klart brudd på Norges rettslige forpliktelser. Saken førte til at hele Norge ble kjent med både asylsøkere og NOAS sitt arbeid som denne gruppens viktigste representant.   

Mye har forandret seg siden 1984 når det gjelder asylsøkere i Norge. Myndighetene har fått mer erfaring og kunnskap om deres situasjon. Likevel er asylsøkere også i dag en utsatt gruppe. Både Norge og andre europeiske land fører en streng asylpolitikk, noe som fører til at flyktninger også i dag risikerer å bli sendt tilbake til forfølgelse i hjemlandet. I tillegg har NOAS sett en negativ utvikling i hvordan asylsøkere omtales i offentligheten, og en negativ utvikling i folks holdninger til asylsøkere. Behovet for en organisasjon som taler asylsøkeres sak er like mye til stede nå som for 30 år siden.

For å markere 30-årsjubileet har NOAS nylig byttet profil, fra en NOAS ark som viser beskyttelsen de første vietnamesiske båtflyktningene fikk, har vi fått et logosymbol med en enkel grunnform bestående av en sirkel og en bue. Sirkelen assosierer til individet, det prinsipielle, solidaritet, verden og helhet. Buen representerer beskyttelse og håp. NOAS’ visjon er fremdeles et samfunn med likeverd, respekt og rettssikkerhet for asylsøkere, og vårt mål en asylpolitikk og -praksis forankret i humanisme, rettssikkerhet og internasjonale forpliktelser.

NOAS’ 30 års-jubileum skal videre markeres med en kampanje som lanseres 20. mai, i forbindelse med generalforsamling og utdelingen av Annette Thommessens minnepris. Så følg med!

Det er nå åpent for nominasjon til Annettte Thommessens minnepris.