fbpx
top

Verdens første globale flyktningforum

I dag går den aller første Global Refugee Forum av stabelen i Genève i Sveits. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er vert for konferansen.

Med millioner av mennesker rammet av krig, konflikt og forfølgelse, vil et globalt flyktingforum være en mulighet for landene å gjøre opp status med hensyn til dagens situasjon og til å styrke den internasjonale responsen. Dette følger av den nye globale avtalen om flyktninger som ble vedtatt i FNs generalforsamling i desember 2018, og er en del av implementering av den.

Arrangementet, som holdes på ministernivå, holdes i samarbeid med Sveits som vertskap i samarbeid med Tyrkia, Tyskland, Etiopia og Costa Rica.  FNs generalsekretær er også ventet å delta.

Den globale avtalen om flyktninger – i tråd med prinsippet om rettferdig byrde og ansvarlig deling – har som mål å forbedre den globale responsen på flyktningsituasjoner ved å gi sterkere støtte til landene og samfunnene som ønsker flyktninger velkommen og samtidig utstyre flyktninger med midler slik at de kan bli mer selvhjulpne. Den har også som mål å gi flere av de mest sårbare flyktningene bosetting i et trygt tredjeland, og forbedre forholdene i flyktningenes opprinnelsesland.

Det globale flyktningforumet er en unik anledning for stater og andre til å komme sammen og kunngjøre nye tiltak for å lette presset på vertslandene, øke flyktningenes selvstendighet og lete etter løsninger.

Forumet vil bringe sammen regjeringer, internasjonale organisasjoner, lokale myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor, medlemmer av vertssamfunnene og flyktningene selv. Nye bidrag og forslag for å fremme disse målene forventes både under forumet og etterpå.

Den globale avtalen om flyktninger gir grunnlag for vertsland og vertssamfunn til å motta forutsigbar og bærekraftig støtte til rett tid. Det gjør det mulig for vertsland å ta del i ytterligere utviklingssamarbeid sammen med, og som et supplement til, pågående humanitær bistand. Det sikrer også at det fokuseres på løsninger helt fra begynnelsen.

«Flyktningsituasjoner påvirker hele regioner og områdene rundt dem. Å håndtere utfordringene etter at folk tvinges på flukt kan ikke gjøres alene og krever en helhetlig visjon og ambisjoner blant alle land, kombinert med reell, konkret handling. Dette er målet med den globale avtalen om flyktninger, og det er dette vi vil jobbe mot gjennom det globale flyktningforumet», sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

Forumet gir også en mulighet for stater og andre aktører til å presentere god praksis, både med hensyn til bestemte flyktningssituasjoner, så vel som på et globalt nivå. Disse erfaringene illustrerer hvordan omfattende respons allerede har forandret flyktningenes liv og vertssamfunn i mange deler av verden. De er også avgjørende for å inspirere det internasjonale samfunnet til å utvikle effektive bidrag i tiden som kommer og som tar momentumet i Global Compact – den globale avtalen – fremover.

Det første globale flyktningforumet kommer til å fokusere på seks områder: ordninger for deling av byrde og ansvar, utdanning, arbeid og levebrød, energi og infrastruktur, løsninger og beskyttelseskapasitet.

For mer informasjon, vennligst besøk forumets nettside eller oversikten over relevante ressurser her.