fbpx
top

Gi flyktninger midlertidig arbeidstillatelse

Norge henter 3000 kvoteflyktninger fra Syria i 2016. I tillegg forventes 30.000 asylsøkere. Flertallet av dem vil ha beskyttelsesbehov. Statsråd Solveig Horne vil raskere kartlegge flyktningers kompetanse. Dette må Stortinget følge opp med å gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse før asylsak er ferdig behandlet.

Den totale kvoten overføringsflyktninger skal være på 3 120 plasser, hvorav 3000 forbeholdes syriske overføringsflyktninger. Statsråd Solveig Horne har ansvar for bosetting og integrering av både overføringsflyktninger og asylsøkere som får opphold. Nærmere 80 prosent av de asylsøkerne som har fått sin sak behandlet hittil i år har fått opphold.

Viktig satsing på kompetansekartlegging
NOAS er svært positive til at regjeringen nå vil bedre integreringen av flyktninger gjennom raskere kartlegging av kompetanse. Målet er å få flere kvalifisert til ulike typer arbeid og dermed raskere komme i arbeid og bli i stand til å forsørge seg selv.

– Det er viktig både for samfunnet og den enkelte at flyktningar raskt kjem i arbeid og får nytta kompetansen sin. Derfor foreslår vi 7 millionar kroner til betre og meir systematisk kartlegging av flyktningar sin kompetanse. Språk og arbeid er avgjerande for å bli godt integrert, sier inkluderingsminister Solveig Horne i en budsjettkommentar.

Hun vil også styrke Jobbsjansen med 10 millioner kroner i forhold til Saldert budsjett 2015. Dette skal bidra til at flere innvandrerkvinner kommer ut i arbeid. Regjeringen vil også heve kompetansen til lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og foreslår 3,2 millioner kroner til dette.

Må åpne for midlertidige arbeidstillatelser
NOAS oppfordrer Stortinget til å sikre at norskopplæring og mulighet for å få midlertidig arbeidstillatelse gjøres tilgjengelig for asylsøkere så tidlig som mulig. Med en andel av asylsøkere som trolig vil få opphold på 80 prosent, mener vi det vil være samfunnsmessig lønnsomt å styrke norskopplæringen i mottak og gjøre nødvendig lovendring for å gi lettere tilgang til midlertidig arbeid.

I dag er det ikke mulig å søke midlertidig arbeidstillatelse før etter at asylintervju er gjennomført. Samtidig velger regjeringen å prioritere retursaker. Dette gjør at store grupper av syrere, eritreere og en voksende gruppe irakere ikke blir intervjuet før etter flere måneder, men blir sittende passive i mottak. NOAS ser at rett til å søke arbeid er svært motiverende for både norsklæring og integrering i lokalsamfunn, selv om asylsøkerne ikke raskt kommer i jobb. Å få mulighet til å kunne komme i arbeid og tjene egne penger, er viktig for verdighet og selvstendighet. Gjennom bedre kontakt med arbeidsgivere og lokalsamfunn vil de også selv bli bedre i stand til å bosette seg selv – og vil være bedre i stand til å søke om familiegjenforening og selv ta ansvar for ektefeller og barn, så snart opphold er innvilget.