fbpx
top

Generalsekretær Morten Tjessem slutter i NOAS

Etter 10 års innsats for asylsøkernes rettigheter, slutter Morten Tjessem i jobben som generalsekretær i NOAS. Fra mandag 22. februar 2010 blir han å finne i Justisdepartementet, i stillingen som sekretariatsleder for et utvalg som skal vurdere mottakssystemet for asylsøkere i Norge. NOAS’ styre har konstituert seniorrådgiver Sylo Taraku som generalsekretær.  Under Morten Tjessems åtte års lange ledelse har NOAS’ befestet sin posisjon som en seriøs og uavhengig aktør på asylfeltet.

Etter 10 års innsats for asylsøkernes rettigheter, slutter Morten Tjessem i jobben som generalsekretær i NOAS. Fra mandag 22. februar 2010 blir han å finne i Justisdepartementet, i stillingen som sekretariatsleder for et utvalg som skal vurdere mottakssystemet for asylsøkere i Norge. NOAS’ styre har konstituert seniorrådgiver Sylo Taraku som generalsekretær.  


Under Morten Tjessems åtte års lange ledelse har NOAS’ befestet sin posisjon som en seriøs og uavhengig aktør på asylfeltet. I perioden har organisasjonens informasjons- og rettshjelpsarbeid overfor asylsøkere blitt betydelig styrket – både i omfang og kvalitet.


I sitt påvirkningsarbeid overfor myndighetene har NOAS under Tjessem vært særlig opptatt av å framheve Norges internasjonale forpliktelser og prinsippet om å ta hensyn til anbefalinger fra FNs Høykommissær for Flyktninger. Han har vært en konsekvent kritiker av de deler av den nåværende regjeringens innstramningstiltak som NOAS mener rammer asylsøkere på en urimelig måte.

I det offentlige ordskiftet om asylpolitikken har Tjessem vært opptatt av å fremme en faktabasert debatt og respektfull omtale av asylsøkere. I det siste ligger en betoning av at disse må betraktes som vanlige mennesker i en spesiell situasjon, som hverken må bli utsatt for stigmatisering eller stakkarsliggjøring.


Tjessems rolige og saklige lederstil og lune humor har blitt satt pris på av kollegene på NOAS. Vi ønsker ham lykke til videre og ser fram til framtidig samarbeid!

 


For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:

Sylo Taraku, konstituert generalsekretær på tlf. 971 80 176

Morten Tjessem, tidligere generalsekretær på tlf. 970 82 541