fbpx
top

– Frykter ytterligere politisering av asylpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet varsler i dagens nyhetsbrev at de vil opprette en ny enhet, bestående av seks personer, som skal ”vurdere praksis når det gjelder søknader etter utlendingsloven”.

Kommunal- og regionaldepartementet varsler i dagens nyhetsbrev at de vil opprette en ny enhet, bestående av seks personer, som skal ”vurdere praksis når det gjelder søknader etter utlendingsloven”.
Bakgrunnen for opprettelsen av enheten er at regjeringen tidligere i år har fått tilslutning i Stortinget for å ta tilbake instruksjonsmyndigheten over Utlendingsdirektoratet.

– Det er foruroligende at instruksjonsmyndigheten legges til et departement som aldri forholder seg til enkeltskjebnene, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS. – Den til enhver tid sittende statsråd får makten til å avgjøre asylpraksis for ulike nasjonalitetsgrupper potensielt uten å møte en eneste asylsøker. Den primære faglige støtten vil være en enhet i departementet på bare seks personer. På dette grunnlag skal man overstyre et stort og tungt fagorgan som UDI.

– Den nye styringsmodellen fremstår som hensiktsmessig kun ut fra synsvinkelen til en statsråd som ønsker omfattende og hurtig kontroll uten å ha befatning med enkeltmenneskene.