fbpx
top

Frykter useriøse asylmottak

Morten Tjessem, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener Utlendingsdirektoratet ikke bør være tilsynsmyndighet for norske asylmottak. – Når UDI forhandler fram avtaler med dem som driver asylmottakene, og etterpå skal føre tilsyn med det samme mottaket, havner de i en uheldig dobbeltrolle. En uavhengig tredjepart bør ha tilsyn med mottakene. Da tror jeg også det vil tvinges fram en minstestandard for hvordan mottakene skal drives, sier Tjessem.

 

 

Tekst: Gro Rognmo, Line Transson

 

Morten Tjessem, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener Utlendingsdirektoratet ikke bør være tilsynsmyndighet for norske asylmottak.

 

– Når UDI forhandler fram avtaler med dem som driver asylmottakene, og etterpå skal føre tilsyn med det samme mottaket, havner de i en uheldig dobbeltrolle. En uavhengig tredjepart bør ha tilsyn med mottakene. Da tror jeg også det vil tvinges fram en minstestandard for hvordan mottakene skal drives, sier Tjessem.

 

Per i dag er det ingen minstekrav til antall ansatte eller antall beboere per kvadratmeter på norske asylmotttak.

 

Useriøse aktører

Tjessem frykter dagens system åpner for useriøse aktører. – UDI lar seg friste til å åpne mottak de ellers ikke ville gjort fordi de er presset. Da er det fare for at folk spekulerer i å starte asylmottak for å utnytte systemet. Selv om mange driver seriøst, har vi sett flere eksempler på useriøse aktører, sier Tjessem.

 

Regionleder på Østlandet for Hero Norge AS, Eli Størset, frykter at et stadig økende behov for asylmottaksplaser kan få flere useriøse aktører inn i mottaksbransjen.

UDI har klare regler rundt hvordan man skal drive mottak, men det er et større behov for å følge opp dette i praksis enn det som gjøres i dag. Vi ønsker mer tilsyn, og aller helst uanmeldte tilsyn, sier Størset til Dagbladet.

 

Åpne for endringer

Avdelingsdirektør i UDI, Siri Rustad, er heller ikke fremmed for å se på andre former for tilsyn av asylmottakene.

 

– Det er departementet som bestemmer hva slags tilsyn det skal være ved asylmottakene, og de har pålagt oss å føre tilsyn med driftsoperatør. Men vi stiller oss åpne for å se på flere løsninger, sier Rustad.