fbpx
top

Frp’s forhåndsdømming av afghanske konvertitter

Frp-leder Siv Jensen uttalte i media mandag 25. juni 2007 at de tre afghanerne som har blir døpt i Mjøsa lyver, selv om de som har døpt dem mener at konverteringen er oppriktig. – I stedet for å forhåndsdømme, bør Frp overlate denne vurderingen til den aktuelle faginstansen, Utlendingsnemnda (UNE), sier Sylo Taraku, fungerende generalsekretær i NOAS. – Det er utlendingsmyndighetene som må vurdere troverdigheten i hver enkel sak – ikke politikere. UNE har tidligere både innvilget og avslått saker for afghanere som har dokumentert sin konvertering.

Frp-leder Siv Jensen uttalte i media mandag 25. juni 2007 at de tre afghanerne som har blir døpt i Mjøsa lyver, selv om de som har døpt dem mener at konverteringen er oppriktig. – I stedet for å forhåndsdømme, bør Frp overlate denne vurderingen til den aktuelle faginstansen, Utlendingsnemnda (UNE), sier Sylo Taraku, fungerende generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). – Det er utlendingsmyndighetene som må vurdere troverdigheten i hver enkel sak – ikke politikere. UNE har tidligere både innvilget og avslått saker for afghanere som har dokumentert sin konvertering. Dette har skjedd som et resultat av en troverdighetsvurdering i hver enkel sak.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har uttalt at afghanere som har konvertert eller blir mistenkt eller anklaget for å ha konvertert kan risikere å bli utsatt for forfølgelse. – Derfor bør det vises stor varsomhet i slike saker. Feilaktige vurderinger kan få fatale konsekvenser for den enkelte ved retur, sier Taraku.
 
Kontaktpersoner:
Fung. generalsekretær Sylo Taraku. Mobil: 97 18 01 76.
Juridisk rådgiver Andreas Furuseth. Mobil: 92 05 19 68.