fbpx
top

FrP latterliggjør rettssikkerhet

Et budsjettforlik mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF går inn for videreføring av statlig tilskudd til NOAS’ gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere på samme nivå som tidligere. Det trengs siden behovet for rettshjelp ikke blir mindre enn før, og NOAS’ innsamlingsaksjon til rettshjelp møtes med mistenkeliggjøring av regjeringspartiet Frp.

Regjeringen ville med sitt budsjettforslag kutte 1,1 million, eller 30 prosent, til vårt rettssikkerhetsarbeid. For å kompensere for mulig kutt og styrke rettshjelpstilbudet, har NOAS, i samarbeid med Anorak og Kristoffer Joner, tatt initiativ til en innsamlingsaksjon. I aksjonen, som startet søndag, bidrar en rekke kjente personer med stort engasjement for rettssikkerhet og for situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Blant dem er leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort.

Både NOAS og Advokatforeningen reagerer på at statsråd Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, velger å møte en aksjon for mer midler til NOAS’ rettshjelp med mistenkeliggjøring av organisasjonens arbeid og underkjenning av et ekte engasjement hos dem som stiller opp for styrket rettssikkerhet.

– Statsråden og FrP burde berømme og støtte frivillig engasjement for å sikre ressurser til dette tilbudet – ikke mistenkeliggjøre NOAS’ rettshjelpsarbeid og latterliggjøre folk som gjør jobben som statsråden selv skulle gjort, sier Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort i et debattinnlegg sammen med NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Les hele innlegget i Dagsavisen her.