fbpx
top

Fremskrittspartiet farer med løgn

Fremskrittspartiet lider av en selvpålagt kunnskapsløshet som de – som sin fremste politiske strategi – også gjør sitt beste for å påføre det norske folk. Når Frps Ulf Erik Knudsen skriver at kun to prosent av asylsøkerne er «reelle flyktninger», er det en usannhet med modifikasjoner. Når han skriver at «resten er grunnløse asylsøkere», er det ren og usminket løgn.

Fremskrittspartiet lider av en selvpålagt kunnskapsløshet som de – som sin fremste politiske strategi – også gjør sitt beste for å påføre det norske folk. Når Frps Ulf Erik Knudsen skriver at kun to prosent av asylsøkerne er «reelle flyktninger», er det en usannhet med modifikasjoner. Når han skriver at «resten er grunnløse asylsøkere», er det ren og usminket løgn.
Eller skal man anta at det bare er et pussig sammentreff at 70-80 prosent av dem som har fåttt opphold i Norge de siste årene (både asyl og humanitært) er fra fire land som alle har vært i krig med USA? Skal man mene at det også var grunnløst av USA å gå til krig i Somalia, Jugoslavia (Kosovo), Afghanistan og Irak? Eller mener Frp at riktignok har regimene i disse landene vært slik at de kan forårsake at verdens supermakt går til angrep pه dem, men at det derimot er helt uten grunn når menneskene som bor i disse landene hevder selv ه ha hatt problemer med regimene?

Asyl – spesielt slik det praktiseres i Norge – gis kun til enkeltpersoner som er spesielt utsatt, for eksempel politikere og menneskerettighetsaktivister (det vil si mennesker av typen representanter for henholdsvis Frp eller NOAS), men ikke til mennesker som flykter hals over hodet på grunn av krig eller annen generell forfølgelse (det vil si mennesker av typen Frps velgere). Skillet mellom asyl og opphold på humanitært grunnlag er et stykke finjuss som Frp ikke forstår, alternativt løfter helt ut av sin sammenheng for å kunne gjøre nytte av det som et propagandavåpen.

Denne typen desinformasjon fra Frps side har etter hvert blitt en så integrert del av mediebildet at det for mange utgjør en vesentlig kilde til kunnskap om asylspørsmål. Det er imidlertid vanskelig å tro at Frp er ukjent med eksempelvis krigsherrene i Somalia. Dette handler kun om politisk opportunisme. Det som er enestående, er at samfunnet ser ut til å ha mistet mye av den naturlige evnen det tidligere har hatt til instinktivt å korrigere utsagn som kommer fra partier med en agenda som er åpenbart opportunistisk. Regningen – i form av en vandalisering av de verdier vårt samfunn er basert på – betaler du.

Det blir både parodisk og tragisk når Frp fremholder «en felles norsk oppfatning av demokratiske verdier, kvinnesyn, menneskeverd og lov og orden». Dette samfunnet er – til alt hell – på ingen måte basert på Frps forkjørte forståelse av disse verdiene. En forståelse av menneskeverd som går ut på å dumpe mennesker på flukt i oppsamlingsleire i Albania og Afrika, og en forståelse av demokratiske verdier som inkluderer noe som mer og mer ligner islamhets, er faktisk ikke en del av grunnlaget for det samfunnet vi har vokst opp i. I sitt innlegg raljerer Frps Harald T. Nesvik og Per Sandberg til og med over hvordan Bondevikregjeringen «holder trosfrihetens fane høyt». Hvor kommer de demokratiske verdier inn der?

NOAS har ofte blitt oppfattet som det andre ytterpunktet – motstykket til Frp. Men vi ville aldri hevde at 98 prosent av søkerne har gode grunner. Vi ville heller aldri hevde at ingen asylsøkere lyver for å forsøke å få opphold. Vi nøyer oss med å påpeke fakta, og Taliban, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic og krigsherrene i Somalia er alle harde fakta som forklarer hvorfor mennesker har flyktet fra disse landene. Vi jobber selv med asylsaker som omfatter kvinner som er grovt undertrykt, og vil være de første til å reagere på dette med sinne – til stor forskjell fra Frp, som reagerer med sinne på den ideen at de skulle få asyl.

En test for å avsløre Frps sanndruelighet, er nettopp å sammenholde deres standpunkter i henholdsvis integreringsdebatten og asyldebatten, og se hvordan Frps engasjement for minoritetskvinners rettigheter i Norge svinner til intet når det er snakk om kvinnelige asylsøkeres rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller steining. Frp advarer til stadighet mot fremtidige etniske/kulturelle konflikter mellom nordmenn og muslimer. En annen test for å avsløre Frp når de advarer mot slike konflikter, er om man tror Frp øker denne faren eller minsker den.

Rune Berglund Steen, fagsjef NOAS