fbpx
top

Framtidas flyktningpolitikk

Hva må til i en bærekraftig politikk for mottak og integrering av et økende antall mennesker på flukt? Basra Bulhan, rådgiver i NOAS’ Informasjons- og veiledningsprogram, deltar  på Norges Fredsråds konferanse «Politikk for fremtiden? Flyktninger, bosetting og integrering i morgendagens Norge» i Oslo 25. februar.

Noen ser økt innvandring som en trussel mot Norge og norske verdier, og fiendebilder florerer. Hvordan kan disse utfordringene imøtekommes, hvordan kan vi forme en bærekraftig politikk for fremtiden? Vil neste generasjon kunne løse migrasjonsproblematikk på en helhetlig, medmenneskelig og realistisk måte? Norges Fredsråd ønsker å legge til rette for en løsningsorientert debatt, der alle med interesse for området er spesielt velkomne til å delta.

Under konferansen vil man kunne lære av noen av Norges fremste eksperter på området, men samtidig utfordre etablerte “sannheter” om hvordan vi best kan møte med folk på flukt. Paneldeltagere og innledere, i tillegg til Basra Bulhan fra NOAS er bl.a. Anne Britt Djuve(Fafo), Cindy Horst(PRIO), Mathilde Fasting(Civita), Emil Andre Erstad(Agenda) og Trygve Norby(tidligere UDI-direktør og koordinator for flykningsituasjonen i Oslo kommune).

Se mer her: https://www.facebook.com/events/1060533104003197/

For påmelding følg denne eller denne linken.