fbpx
top

Fra retursentre til barns beste?

NOAS støtter regjeringens beslutning om å skrinlegge ideen om å samle alle asylsøkere med avslag i regionale retursentre. NOAS har vært avvisende til egne retursentre og har stilt mange kritiske spørsmål ved både tenkningen bak og det konkrete anbudsgrunnlaget. Tiltak for frivillig retur er en langt bedre vei å gå. Men enda viktigere blir det for mange barn og barnefamilier i dagens mottak hva regjeringen kommer med i den utsatte stortingsmeldingen om barn på flukt. NOAS ser mange eksempler på at regjeringens politikk og forvaltningens asylpraksis i dag for strengt legger såkalte innvandringspolitiske hensyn til grunn – og ikke hensynet til barnets beste.  

NOAS støtter regjeringens beslutning om å skrinlegge ideen om å samle alle asylsøkere med avslag i regionale retursentre. NOAS har vært avvisende til egne retursentre og har stilt mange kritiske spørsmål ved både tenkningen bak og det konkrete anbudsgrunnlaget. Tiltak for frivillig retur er en langt bedre vei å gå. Men enda viktigere blir det for mange barn og barnefamilier i dagens mottak hva regjeringen kommer med i den utsatte stortingsmeldingen om barn på flukt. NOAS ser mange eksempler på at regjeringens politikk og forvaltningens asylpraksis i dag for strengt legger såkalte innvandringspolitiske hensyn til grunn – og ikke hensynet til barnets beste.