fbpx
top

Forverret sikkerhetssituasjon i Afghanistan

FN melder om en forverret sikkerhetssituasjon i Afghanistan, som særlig går utover sivile.

FNs høykommissær for flyktninger utga 19.april nye retningslinjer om behandlingen av saker til asylsøkere fra Afghanistan. FN tegner et dystert bilde av utviklingen i Afghanistan det siste året.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ble merkbart forverret i 2015.  Etter at internasjonale militære styrker trakk seg ut i 2014, var det i 2015 en inv tensivering av konflikten, særlig i siste halvdel av året. Konflikten påvirker i økende grad alle deler av landet. I slutten av 2015 kontrollerte Taliban større områder enn i noe annet år siden 2001. ISIS-tilknyttede grupper og andre væpnede grupper utgjør også en voksende trussel.

Det er sivile som bærer mye av byrden av konflikten. I 2015 registrerte FN det høyeste antall skadde og drepte sivile sammenlignet med tidligere år. 3.545 sivile ble rapportert drept dette året, og 7.457 skadet. Trenden med økning i antall sivile drepte og skadde har fortsatt i første kvartal i 2016.

Les FNs høykommissærs retningslinjer her.