fbpx
top

Forventer at Regjeringen holder afghaner-løftene

Felles uttalelse fra Amnesty International Norge, Flyktninghjelpen, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd, Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) , SOS Rasisme og Støttenettverket for afghanske flyktninger:

Felles uttalelse fra Amnesty International Norge, Flyktninghjelpen, Kirkens Bymisjon, Mellomkirkelig Råd, Norsk Folkehjelp, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) , SOS Rasisme og Støttenettverket for afghanske flyktninger:
Afghanere som norske myndigheter mener har tilknytning til Kabul, blir fortløpende tvangsreturnert dit. Det har vært ulike syn på hvordan begrepet ”tilknytning” skal forstås. Organisasjonene mener det må være snakk om en tilknytning som vil ha en praktisk betydning for dem det gjelder ved retur, nemlig at de må ha et fungerende nettverk i Kabul som vil bidra til å sikre grunnleggende livsbetingelser som mat og bolig.

Samtidig blir afghanere som er fra utrygge områder og helt mangler tilknytning til Kabul per i dag ikke sendt ut. Regjeringen har varslet at de vil avgjøre hva som skal skje videre med denne gruppen innen nyttår.

Organisasjonene forventer at all retur til Afghanistan vil skje i overensstemmelse med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), slik Regjeringen tidligere har uttalt. Vi vil samtidig fremheve betydningen av at dem som per i dag ikke returneres, behandles på en verdig og fornuftig måte. Dette innebærer spesielt at de må gis adgang til å arbeide. At de kan livnære seg gjennom eget arbeid, er hensiktsmessig både av hensyn til asylsøkerne selv og det norske samfunnet.

På denne bakgrunn vil organisasjonene spesielt rette følgende anmodninger til norske myndigheter:

  • Ingen må returneres uten at det er sannsynliggjort at de har et fungerende nettverk på returstedet.

  • Ingen må henvises til internflukt eller relokering i Afghanistan.

  • Personer med avslag som inntil videre ikke blir effektuert, må gis midlertidig arbeidstillatelse.

  • Afghanske asylsøkere som har bedt om rettshjelp fra NOAS skal ikke returneres før deres sak er gjennomgått av NOAS.